Basis Lv. 3

In Oud Fries “De” was geschreven als de Engelse “The”.